Bilbao Metropolitanoa

PBilbao Metropolitarreko paisaia industrialak. Txostena Bilbao Metropolitarreko paisaiei buruzko Funtsean.

2017 urtea

Bilbao Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikusketa.

INGURU. Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia, Lurralde Antolamenduaren Sekzioa.